Nieodpłatne przekazanie czasopism klientom a VAT

Nieodpłatne przekazanie czasopism klientom a VAT

 

Kupujemy miesięcznik (koszt: 130 zł brutto za 100 sztuk), z przeznaczeniem jako upominek dla stałych klientów. Wartość netto księguję w koszty i odliczam VAT. Czy rozdawanie ww. czasopism powinnam opodatkować VAT?

 

Darmowa

Od kwietnia 2011 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, z którego wynika, że opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów, bez względu na fakt czy jest, czy też nie jest związane z przedsiębiorstwem podatnika.

Jednak zmianie nie uległy regulacje zawarte w â�Ś

 

Demo

 

Jest to przekazanie czasopism w celach marketingowych i należy traktować je jako przekazanie prezentu o małej wartości  nie podlegające  opodatkowaniu VAT.

 

Od kwietnia 2011 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, z którego wynika, że opodatkowaniu VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towarów, bez względu na fakt czy jest, czy też nie jest związane z przedsiębiorstwem podatnika.

 

Jednak zmianie nie uległy regulacje zawarte w art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisu nakazującego opodatkowanie każdego przekazania towaru nie stosuje się m.in. do prezentów o małej wartości i próbek.

Ramka

PREZENTY O MAŁEJ WARTOŚCI TO, CO DO ZASADY, TOWARY, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA CENA NABYCIA (BEZ VAT) NIE PRZEKRACZA 10 ZŁ.

 

Jak wynika z treści pytania koszt przekazywanego czasopisma wynosi 1,30 zł, a więc mieści się w granicach niepowodujących konieczności naliczenia VAT.

Uwaga

Fakt ten w żaden sposób nie wpływa na prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupionej prasy, co wynika ze wskazanego powyżej przepisu ustawy.

 

– art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

 

28 lipca 2011 r.

 

Nieodpłatne przekazanie upominków

Upominki dla klientów

Prezenty o małej wartości

 

Upominki dla klientów a VAT 2011

Firma nabywa miesięcznik (koszt: 130 zł brutto za 100 sztuk), z przeznaczeniem jako upominek dla stałych klientów. Czy rozdawanie ich należy opodatkować VAT?

Dodaj komentarz