Prowadzenie księgowości uproszczonej - Lublin

W ramach tzw. księgowości uproszczonej proponujmy prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu. Dokonujemy zapisów w KPiR obejmujących przychody, koszty (zakupy, wynagrodzenia, działalność badawczo-rozwojowa, pozostałe koszty uzyskania przychodu). Sporządzamy remanenty początkowe i końcowe. Dokonujemy rocznych rozliczeń działalności. Ewidencjonujemy składki ZUS właściciela. Przygotowujemy również kalkulacje podatkowe PIT-5 dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową, informujemy o wysokości podatku do zapłaty.

Pomagamy w rozliczeniach za pomocą karty podatkowej, z której korzystają głównie usługodawcy. Nie ma wówczas obowiązku prowadzenia ksiąg ani składania zeznań podatkowych, a miesięczny podatek jest ustalany indywidualnie przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Na wysokość podatku wpływa wiele czynników, między innymi charakter działalności, liczba pracowników etc.

Prowadzimy rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjonowanego, czyli podatku od przychodów. Wysokość stawki zależy w tym przypadku od rodzaju prowadzonej działalności.

Kto może korzystać z księgowości uproszczonej?

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są zobowiązane osoby fizyczne zakładające działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, jeśli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekracza 2 mln euro, w przeliczeniu na złotówki.

Uproszczona księgowość ma wiele zalet, wśród nich możliwość wliczania w koszty wydatków związanych z prowadzeniem działalności oraz płacenia podatków od rzeczywistych dochodów. Chętnie pomożemy Państwu w rzetelnym i skrupulatnym wypełnianiu ksiąg przychodów i rozchodów.