Księgi podatkowe - Lublin

Prowadzimy księgi podatkowe, w których zakres zgodnie z Ordynacją podatkową wchodzą księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, a także ewidencje i rejestry. Do prowadzenia ksiąg do celów podatkowych zobowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci. Księgujemy operacje gospodarcze na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta, sporządzamy zeznania i deklaracje podatkowe, a także udzielamy pomocy, oferując wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego.

Księgi przychodów i rozchodów

KPiR przeznaczone są dla przedsiębiorców, których przychody za poprzedni rok były niższe niż równowartość 1,2 mln euro oraz są opodatkowani na zasadach ogólnych (18% i 32%) lub liniowo (19%). Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów opierając się na znajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego oraz umiejętności poszukiwania korzystnych rozwiązań podatkowych zgodnych z zasadami i normami rachunkowości.

Księgi rachunkowe

Na księgi rachunkowe składają się:
  • dziennik,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • inwentarz, czyli wykaz aktywów i pasywów.
Dokumenty te zawierają zbiory zapisów księgowych, a także obrotów i sald. Prowadzenie ksiąg rachunkowych należy wykonywać na bieżąco, co jest czasochłonne i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości. Powierzając nam zadania prowadzenia ksiąg rachunkowych, przedsiębiorcy zyskują cenny czas, który mogą spożytkować na inne działania przyczyniające się do rozwoju firmy.

Ewidencje i rejestry

Zakres naszych usług obejmuje prowadzenie ewidencji i rejestrów podatkowych wchodzących w skład dokumentacji ksiąg podatkowych. Wykonujemy między innymi ewidencję przychodów, sprzedaży, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w podatku od towarów i usług oraz rejestry podatku od czynności cywilnoprawnych.