Obsługa firm w zakresie kadr i płac - Lublin

Biuro rachunkowe Praktyk proponuje specjalistyczną obsługę firm w zakresie kadr i płac. Prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą w postaci akt osobowych. Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło oraz aneksy do tych dokumentów. Przygotowujemy listy płac, na których opiera się realizowanie wypłat dla pracowników i zleceniobiorców. Rozliczamy zwolnienia lekarskie, nieobecności w pracy i urlopy. Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a także świadectwa pracy. Zajmujemy się procedurami związanymi z zatrudnianiem w firmie osób z niepełnosprawnościami.

Rozliczenia z US i ZUS

Sporządzamy dokumentację dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą pracowników i zleceniobiorców Klienta w kwestii odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz PracyPrzekazujemy dokumentację do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik. Kalkulujemy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń. Sporządzamy roczne rozliczenia PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R). W imieniu Klienta wysyłamy deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. 

Służymy doradztwem podatkowym w sprawach związanych z obsługą kadrowo-płacową firm w sytuacji często zmieniających się przepisów prawa pracy.

  •