Doradztwo podatkowe w Lublinie

Płacenie podatków jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania firmy na rynku. W biurze podatkowym Praktyk zajmujemy się dokonywaniem rozliczeń podatkowych dla naszych Klientów. Pomagamy prowadzić księgi podatkowe wszelkiego rodzaju dla podatników, płatników i inkasentów. Sporządzamy zeznania podatkowe z dochodów polskich, jak i zagranicznych oraz z tytułu spadków i darowizn. Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy CIT.

Wypełniamy i wysyłamy do Urzędu Skarbowego deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT, VAT-UE.

Usługi w zakresie doradztwa podatkowego

Biuro Praktyk świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego na potrzeby przedsiębiorstw. Nasi doradcy podatkowi są wpisani na listę Ministerstwa Finansów. Pomożemy Państwu wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, dostosowaną do rodzaju i zasięgu prowadzonej działalności. Przedstawimy Państwu opinie, wyjaśnienia i interpretacje w kwestiach fiskalnych. Poinformujemy Państwa o zmianach przepisów oraz wpływie tych nowości na funkcjonowanie firmy. Rozważymy możliwość skorzystania z pomocy państwowej czy funduszy unijnych. Przeprowadzimy audyt finansowy, by ocenić system podatkowy, zgodność rozliczeń z obowiązującym prawem i zoptymalizować obciążenia fiskalne.

Profesjonalne doradztwo podatkowe udzielane w biurze Praktyk zapewni Państwu nie tylko spokój, wynikający z przestrzegania przepisów, ale też może przyczynić się do uzyskania przez firmę wymiernych korzyści finansowych, płynących ze zmiany formy opodatkowania.