Zasady ujmowania wydatków z tytułu podróży służbowej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Zasady ujmowania wydatków z tytułu podróży służbowej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Jeżeli zlecamy  pracownikowi wykonanie  zadania poza miejscowość, w której znajduje się  nasza siedziba  lub poza stałe  miejsce pracy pracownika  to wysyłamy go w   podróż służbową . Definicja podróży służbowej zawarta została w art.77 (5)  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p. Zgodnie z tym przepisem podróżą służbową jest wykonywanie – na polecenie pracodawcy – zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy  lub poza stałym...

Chorobowe

Zobacz jak będziesz naliczać  wynagrodzenie Koniec roku obfituje jak zwykle w pracach dotyczących zmian i  nowelizacji  przepisów i to nie tylko w podatkowych . Według projektu znowelizowanego  kodeksu pracy doprecyzowane będą przepisy dotyczące wyliczania wynagrodzenia dla pracownika, który przez część miesiąca pracuje a przez  pozostałą część jest nieobecny. Według obecnie obowiązującego art 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownikowi przysługuje  wynagrodzenie za pracę wykonaną, natomiast  za czas nie wykonywania pracy z tytułu np.  choroby  pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy...