Ulga na internet w PIT 2020/21. Komu przysługuje i jak z niej skorzystać?

Mężczyzna czyta list

W dzisiejszych czasach internet przestał być kojarzony jedynie z rozrywką i czasem wolnym. Czynniki, takie jak praca i nauka zdalna sprawiają, że jego znaczenie wciąż rośnie, a dostęp do stabilnego łącza staje się naszą codziennością. Korzystanie z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą dostęp do sieci wymaga jednak comiesięcznego opłacania rachunków, które nie należą do najniższych. Czy jest jakiś sposób, by zmniejszyć wydatki? Okazuje się, że jedno z rozwiązań to skorzystanie z ulgi na internet związanej z rozliczaniem PIT 2020/2021. Komu przysługuje taka pomoc? Jaka jest wysokość ulgi? I jak dokonać rozliczenia? Kwestie te omawiamy w naszym artykule.  

Komu przysługuje ulga na internet w 2021?

Uzyskanie ulgi na internet przewidzianej w związku z rozliczeniem 2020/2021 wymaga spełniania określonych kryteriów. Kto według prawa może z niej skorzystać? Okazuje się, że jest to:

  • osoba, która zawarła z dostawcą umowę na zakup usługi, opłaca internet i ponosi wszystkie związane z tym wydatki (ważne jest to, by to dane tej osoby widniały na rachunkach i fakturach),
  • osoba, która korzysta z ulgi po raz pierwszy lub która korzystała z niej w roku poprzednim.  

Ostatni z wymienionych elementów ma szczególne znaczenie, ponieważ wiele osób nie wie, że ulga na internet przysługuje jedynie przez okres dwóch lat – nie jest to ulga stała. Dodatkowo można z niej skorzystać jedynie dwa lata pod rząd, bez rozdzielania tych okresów.  

Z ulgi na internet związanej z PIT 2020/2021 mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na konkretnych formularzach PIT. Ulga ta dotyczy formularza:

  • PIT-28, czyli formularza do rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtowych liczonych od przychodów, które są ewidencjonowane,
  • PIT-3, czyli formularza do rozliczania podatku zgodnie ze skalą podatkową (z odliczenia korzysta się, jeżeli wcześniej opłaty związane z Internetem nie były wliczone w koszty firmowe),
  • PIT-37, czyli formularza do rozliczenia podatku dla osób fizycznych, nieprowadzących żadnej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi – ile można zyskać?

Jaka jest wysokość kwoty, którą możemy uzyskać? Okazuje się, że jest to maksymalnie 760 zł na osobę. Co do zasady, jeśli poniesione przez nas koszty są niższe, w swoim zeznaniu podatkowym powinniśmy wpisać odpowiednią kwotę; z kolei jeśli poniesione koszty są wyższe, podajemy kwotę określoną w przepisach, czyli 760 zł, gdyż nie można odliczyć więcej. 

Z przepisów wynika więc, że ulga na internet pozwala nam uzyskać kwotę, która jest w stanie nieco odciążyć nasz domowy budżet i o którą na pewno warto się starać. Należy jednak pamiętać, że sumując poniesione koszty powinniśmy brać pod uwagę jedynie bezpośrednią cenę usługi, bez wydatków poniesionych w związku z instalacją, modernizacją, naprawą, czy obsługą techniczną sieci.  

O czym warto pamiętać?

Podczas pierwszego odliczania wydatków na internet, może pojawić się wiele pytań. Wątpliwości są całkowicie uzasadnione – na pewno chcemy przecież wypełnić wszystkie formularze bezbłędnie i zgodnie z wymaganiami. Warto więc pamiętać o kilku kwestiach. Jakich? Przede wszystkim o tym, że jeśli nasz internet funkcjonuje w pakiecie z innymi usługami, takimi jak telewizja, czy telefon, wciąż możemy skorzystać z ulgi. Niezbędne jest jednak przedstawienie rachunków obejmujących jedynie kwoty dotyczące płatności za dostęp do sieci, bez dodatkowych usług. Co ważne, dokumenty, które dołączamy do rozliczenia PIT powinny zawierać także nasze dane (dane podatnika składającego zeznanie i dane osoby płacącej za usługę muszą być takie same). 

Jak wygląda korzystanie z ulgi na internet jeśli rozliczamy się ze współmałżonkiem? Sprawa wygląda dokładnie tak samo. Warto jednak pamiętać, że kwota 760 zł to kwota przypadająca na jedną osobę. Oznacza to, że jeśli nasz partner wykorzystał już limit dostępnych ulg, w kolejnych latach to my możemy skorzystać z tej możliwości (oczywiście jeśli na rachunkach widnieją nasze dane).  

Ulga na internet związana z PIT 2020/2021 może przysługiwać także osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy:

  • sieć jest wykorzystywana do celów prywatnych,
  • poniesione wydatki nie zostały wliczone w tzw. koszty prowadzenia działalności,
  • firma rozlicza się na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego, a nie na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową.

Ulga na internet jest jedną z wielu ulg jaką możesz uzyskać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat skontaktuj się z naszym biurem doradztwa podatkowego.