Na czym polegają usługi doradztwa podatkowego?

doradztwo podatkowe

Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi to zasada wywodząca się z prawa rzymskiego, która wciąż jest bardzo aktualna. Zarówno „zwykły podatnik”, jak i osoba prowadząca swoją działalność muszą bowiem wiedzieć, jakie są ich obowiązki zapisane w prawie. A liczba przepisów, o których należy pamiętać, jest w Polsce coraz większa. Jak poradzić sobie z natłokiem informacji? Wiele osób przekonało się już, że dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doradztwa podatkowego. Na czym polegają takie usługi? I o czym warto pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Doradztwo podatkowe — na czym polega?

Podstawą odpowiedzi na pytanie „Na czym polegają usługi doradztwa podatkowego?” jest Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Możemy w niej przeczytać m.in., że:

Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1;
  5. wykonywanie niezależnego audytu funkcji podatkowej, o którym mowa w art. 20zo § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.1)”.

Podsumowując, doradztwo podatkowe to profesjonalna pomoc świadczona dla przedsiębiorców i osób fizycznych, które mają trudności w zrozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego. To także dziedzina pozwalająca na rozwiązanie wątpliwości wynikających ze wciąż zmieniających się przepisów prawnych. To sposób na uniknięcie negatywnych konsekwencji i dopełnienie wszystkich niezbędnych formalności.

Kto może wykonywać taką usługę?

Co ważne doradztwem podatkowym mogą zajmować się tylko wyznaczone podmioty, określone w polskim prawie. Taki doradca musi bowiem mieć niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli elementy pozwalające na udzielanie fachowych, zgodnych ze stanem faktycznym porad. Takie usługi mogą świadczyć przede wszystkim adwokaci, radcy prawni oraz biegli rewidenci.

Dlaczego usługi doradztwa podatkowego mogą być wykonywane tylko przez wybrane podmioty? Przede wszystkim dlatego, że sfera podatków jest szeroka i bardzo ważna. Zarówno w interesie podatnika, jak i w interesie państwa leży jak najlepsze wyjaśnienie wszystkich niejasności i uregulowanie wszelkich należności. Dodatkowo niedopełnienie zobowiązań może prowadzić do restrykcyjnych kar, które sięgają niekiedy kilku milionów złotych. Nic więc dziwnego, że usługi doradztwa podatkowego muszą być świadczone przez doświadczone, rzetelnie przygotowane osoby.

Nasza oferta

Jeśli więc potrzebujesz pomocy w zrozumieniu obowiązujących przepisów, skorzystaj z naszej oferty. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że świadczymy szeroki zakres usług:

  • zajmujemy się wykonywaniem rozliczeń podatkowych dla naszych klientów,
  • prowadzimy księgi przychodów i rozchodów dla podatników, płatników i inkasentów,
  • sporządzamy zeznania podatkowe z dochodów polskich, jak i zagranicznych oraz z tytułu spadków i darowizn,
  • obliczamy zaliczki na podatek dochodowy CIT,
  • wypełniamy i wysyłamy do Urzędu Skarbowego deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT, VAT-UE.

Nasi doradcy posiadają zarówno niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak i stosowne uprawnienia — są wpisani na listę Ministra Finansów. Już dziś sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, jak wiele daje skorzystanie z profesjonalnych usług doradztwa podatkowego.