Kto jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych?

Biurko, długopis, monitory

Księgi podatkowe to zbiorcze określenie dla ksiąg rachunkowych, Księgi Przychodów i Rozchodów oraz wszelkich ewidencji i rejestrów, do których prowadzenia zobowiązani są niektórzy podatnicy. Obowiązek prowadzenia takich ksiąg określa m.in. ustawa o rachunkowości.  Płatnicy mogą je prowadzić samodzielnie bądź też mogą zlecić to zadanie doświadczonym księgowym. Prowadzeniem ksiąg podatkowych w Lublinie zajmuje się m.in. nasze biuro rachunkowe Praktyk. Na kogo prawo nakłada konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych? O tym piszemy poniżej.

W czyim obowiązku jest prowadzenie ksiąg podatkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem spółek prawa handlowego (osobowych i kapitałowych), a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek jawnych. W przypadku tych podmiotów taka konieczność zależy od wysokości przychodów netto i dotyczy jednostek, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody wyższe niż 2 000 000 euro. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość przychodów z kolei polskie prawo nakłada na jednostki organizacyjne działające na podstawie:

  • prawa bankowego,
  • przepisów o obrocie papierami wartościowymi,
  • przepisów o funduszach inwestycyjnych,
  • przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
  • przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Księgi rachunkowe muszą także prowadzić urzędy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Poza nimi taki obowiązek dotyczy też podmiotów niemających osobowości prawnej, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz jednostek, które otrzymują dotacje i subwencje z budżetu państwa. Pozostałe podmioty nie muszą prowadzić pełnej księgowości, ale dobrowolnie mają taką możliwość. Księgi Przychodów i Rozchodów z kolei muszą prowadzić przedsiębiorcy, których przychody za poprzedni rok podatkowy były niższe niż 1 200 000 euro oraz ci, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych lub wedle zasad podatku liniowego.