Jakie pozycje powinna uwzględniać Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)?

Rozliczenia

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów jest często wybieraną formą prowadzenia ewidencji księgowej. Z takiej opcji nie mogą jednak skorzystać wszyscy. Do prowadzenia KPiR zwykle zobowiązani są mali przedsiębiorcy, którzy spełniają określone wymogi. Obowiązek prowadzenia KPiR spoczywa na tych, których dochody za poprzedni rok były niższe niż równowartość 2 mln euro oraz są opodatkowani na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub liniowo (19%). KPiR może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. Jakie pozycje muszą się w niej znaleźć? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Co musi się znaleźć w KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów musi być prowadzona zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku. Wymaga znajomości obowiązujących przepisów, dlatego wielu przedsiębiorców zleca to zadanie zaufanym księgowym. Prowadzenie ksiąg podatkowych w Lublinie oferuje Biuro Rachunkowe Praktyk. Jakie pozycje uwzględnia KPiR? Księga Przychodów i Rozchodów obejmuje zapisy dotyczące przychodów przedsiębiorstwa, prowadzonych operacji finansowych, ogólnych wydatków na rzecz prowadzenia firmy oraz kosztów wszelkiej działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa i pracowników. Zawarte w niej dowody księgowe to:

  • dzienne zestawienia dochodów np. na podstawie dziennej sprzedaży,
  • faktury VAT, rachunki i inne dokumenty potwierdzające transakcje,
  • noty księgowe,
  • dowody przesunięć,
  • dowody opłat pocztowych i bankowych,
  • raporty fiskalne,
  • opisy i specyfikacje otrzymanych materiałów lub towarów handlowych dołączone do faktur.

Prowadzenie ewidencji księgowej przy wykorzystaniu KPiR to jednak nie wszystko. Łącznie z tą formą ewidencji przedsiębiorcy zobowiązani są też do prowadzenia: ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji sprzedaży (przy zleceniu jej firmie zewnętrznej i braku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej), ewidencji przebiegów pojazdów (jeśli nie są one środkami trwałymi firmy) oraz ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych (przy prowadzeniu działalności kantorowej).