Deklaracja roczna PIT-11. Kto musi ją wypełnić?

PIT-11

Każdego roku płatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym szereg dokumentów rozliczeniowych. Jednym z najważniejszych jest PIT-11. Na jego podstawie deklaruje się wysokość dochodu, pobranych zaliczek na podatek i przychodów z innych źródeł określonego imiennie podatnika. Płatnik zobowiązany jest do przesłania tego dokumentu zarówno do urzędu skarbowego zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika, jak i do samej osoby, której deklaracja dotyczy. Trzeba pamiętać, że dokument ten płatnik powinien przesłać drogą elektroniczną do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po okresie rozliczeniowym. Podatnikowi zaś musi go dostarczyć do końca lutego. Z czego wynika konieczność stworzenia i wysłania tej deklaracji?

Dlaczego trzeba złożyć deklarację PIT-11?

Przede wszystkim bez tej deklaracji wskazany podatnik nie będzie w stanie wypełnić swoich dokumentów rozliczeniowych do urzędu skarbowego. Oprócz tego wynika to z litery prawa. Podstawą jest ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT-11 określa się przez następujące przepisy: art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6, art. 42g ust. 1. W razie wątpliwości dotyczących ustawy, warto skontaktować się z biurem podatkowym.

Podmioty, które są zobowiązane do wypełnienia tego dokumentu

Na początku deklaracji PIT-11 jest podana lista podmiotów zobowiązanych do złożenia jej urzędowi skarbowemu. Dzięki temu paragrafowi dowiesz się dokładnie, do jakiej grupy należysz. Zatem do grona podmiotów mających obowiązek złożenia PIT-11 zaliczają się:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, organy rentowe, zatrudniający na podstawie umów cywilnoprawnych etc.),
  • osoby niebędące płatnikami:
    • rolnicy,
    • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
    • osoby prawne (np. spółki kapitałowe, samorządy, uczelnie wyższe) i ich jednostki organizacyjne,
    • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (przykładowo szkoły czy inspekcje).