Co można odliczyć od podatku dochodowego?

obliczenia podatku dochodowego

Ulga podatkowa to prawo przysługujące podatnikom, którego celem jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. Co w praktyce można odliczyć od podatku dochodowego?

Co można odliczyć od PIT?

Na początek warto zaznaczyć, że prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego wcale nie jest proste. W wielu przypadkach warto skorzystać z pomocy – biuro rachunkowe Lublin.

Odliczenia od podatku za 2022 to m.in.:

 • ulga prorodzinna (na dzieci) – na 1 dziecko obowiązuje warunek dochodów; na 2 dziecko – 1.112,04/rok, na 3 dziecko – 2.000,04 na 3 dziecko, na 4 i kolejne – 2.700,00 zł,
 • składki zdrowotne: ryczałt – 50% składek, podatek liniowy – cała wartość, nie więcej niż 8.700 zł.

Odliczenia od dochodu 2022 to:

 • ulga termomodernizacyjna – do 53.000 zł, potwierdzenie w postaci faktur,
 • ulga na zabytki – 50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości do 500.000 zł,
 • ulga na marketing produktu – do 1 mln zł,
 • ulga na stworzenie nowego produktu – 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, do 10% dochodu z działalności gospodarczej.

Inne odliczenia to m.in. ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe, na inwestycję w spółkę alternatywną, na terminal płatniczy oraz jego obsługę, na składki na związki zawodowe, IKZE, na badanie i rozwój, na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, na samochód, darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów i darowizny na kult.

Preferencyjne zasady rozliczania PIT

Można skorzystać także z preferencyjnych zasad rozliczania PIT:

 • rozliczanie wspólnie z dzieckiem,
 • zwolnienie 4+ – do 85.528 zł, konieczne potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci,
 • zwolnienie dla nierezydentów – do 85.528 zł,
 • zwolnienie dla młodych (ulga dla młodych) – do 85.528 zł,
 • zwolnienie dla emerytów – do 85.528 zł,
 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem.